Skilmálar

Skilmálar þessir gilda fyrir kort og lykla frá Skeljungi og Orkunni, sem tengd eru debet- eða kreditkorti. Hafi skilmálar þessir ekki verið samþykktir við umsókn á vefsíðu Orkunnar teljast þeir samþykktir við fyrstu notkun á Orkukorti eða Orkulykli.

Umsókn og útgáfa 

Orkan IS ehf, Borgartúni 26, 105 Reykjavík, gefur út Orkukort og Orkulykla. Hægt er að sækja um Orkukort og Orkulykil á vefsíðu Orkunnar, www.orkan.is, eða í síma 464-6000.  Til einföldunar verður hér eftir talað um Orkulykil þegar átt er við Orkukort/lykil , nema annað sé tekið fram.

Almennt um Orkulykilinn

•  Orkulykillinn er eign Orkan IS. en meðferð og notkun hans er á ábyrgð handahafa Orkulykilsins.

•  Orkulykillinn er tengdur debet- eða kreditkorti. Úttektir sem gerðar eru með Orkulykli eru því innheimtar með færslu um kortareikning viðkomandi Orkulykils.

•  Óski handhafi Orkulykils eftir því að „fylla“ á afgreiðslustöðvum Orkunnar þá kann að vera framkvæmd heimildarfærsla allt að fjárhæð kr. 25.000 á því korti sem tengt er Orkulyklinum. Slík færsla kann að vera framkvæmd af viðskiptabanka þínum til að tryggja að næg innistæða sé á kortinu. Heimildarfærslan er bakfærð um leið og viðskiptin hafa átt sér stað. Orkan tekur einungis þá fjárhæð sem dælt er fyrir. 

 •  Orkulykill er ætlaður til úttekta á stöðvum Orkunnar  sem og í verslunum samstarfsaðila og í tengslum við aðrar vörur og þjónustu sem Orkan býður upp á eða hefur milligöngu um. 

•  Skráður handhafi Orkulykilsins skuldbindur sig til að greiða að fullu allar þær úttektir sem framkvæmdar eru með lyklinum, hvort sem þær eru í þágu handhafans eða þriðja aðila, með eða án vitneskju skráðs handhafa.

•  Handhafi Orkulykils ber ábyrgð á því að rétt afgreiðslustöð og rétt afgreiðsludæla séu valdar, þegar við á.

•  Vilji handhafi Orkulykils hætta við dælingu skal byssa valinnar afgreiðsludælu tekin úr slíðrinu og sett kyrfilega aftur í slíðrið. Sé hins vegar ekkert aðhafst lokast dælan sjálfkrafa eftir 1,5-3 mínútur. Handhafi Orkulykils ber áhættuna af því að þriðji aðili hefji ekki dælingu á meðan.

•  Orkulykillinn er sendur heim að dyrum, viðskiptavini að kostnaðarlausu. Mikilvægt er að rétt heimilisfang sé skráð við umsókn um Orkulykilinn. 

 

Sérkjör og afslættir

•  Handhafar Orkulykils njóta ýmissa sérkjara, t.a.m. afsláttar af hverjum lítra í fyrsta skiptið sem dælt er, af hverjum lítra á afmælisdegi þess korthafa sem Orkulykillinn er tengdur við, auk fasts afsláttar af hverjum lítra  Auk þess býðst handhöfum ýmiss annar afsláttur hjá samstarfsaðilum Orkunnar. Nánari upplýsingar um afslætti hverju sinni á stöðvum Orkunnar og hjá samstarfsaðilum má finna á vefsíðu Orkunnar. 

•  Á sérstökum afsláttardögum, t.d. ofurdögum Orkunnar, leggjast tilgreindir afslættir ekki ofan á þá afslætti sem handhafar eru með fyrir, nema það sé sérstaklega tekið fram. Viðskiptavinur fær ávallt þann afslátt sem hagstæðastur er hverju sinni.

•  Sérkjör og aðrir afslættir gilda ekki á afsláttarlausum stöðvum Orkunnar sem staðsettar eru á Bústaðarvegi, Dalvegi, Reykjavíkurvegi og Mýrarvegi, Akureyri.Þar bjóðum við okkar lægsta verð án afsláttar. Orkulykillinn virkar jafnt á afsláttarlausar stöðvar Orkunnar og hefðbundnum Orkustöðvum, þó svo að lykillinn veiti engan afslátt á stöðvum Orkunnar við Bústaðarveg, Dalveg, Reykjavíkurveg og Mýrarveg. 

Handhafi Orkulykils geta valið að gefa eftir 5 kr. pr. lítra af afslætti sínum til Votlendissjóðsins og þannig kolefnisjafnað eldsneytiskaup sín hjá Orkunni. Við fyrstu eldsneytiskaup, eftir gildistöku þessa valkosts, fá handhafar valmynd á dælu þar sem þeim gefst kostur á að samþykkja eða hafna að skrá sig í kolefnisjöfnuð viðskipti. Handhafi getur breytt skráningu sinni á heimasíðu Orkunnar, orkan.is. 

 

Breytingar á tengiliðaupplýsingum

Handhafi Orkulykilsins skal tilkynna breytingar á aðsetri, símanúmeri og tölvupóstfangi til Orkunnar á orkan@orkan.is, eins fljótt og hægt er til að tryggja að viðeigandi upplýsingar berist honum eftir eðlilegum leiðum. Um meðferð slíkra persónuupplýsinga vísast til persónuverndarstefnu Skeljungs sem nálgast má á heimasíðu Skeljungs og Orkunnar.

Týndur Orkulykill

Glatist Orkulykill skal tilkynna það án tafar með tölvupósti á orkan@orkan.is eða í síma 464-6000 á skrifstofutíma. Utan skrifstofutíma skal hringt í símanúmerið 464- 6060.

  Athugaðu að handhafi Orkulykils ber fulla 
ábyrgð á öllum úttektum.

 

Skilmálabreyting

Orkan IS áskilur sér fullan rétt til að breyta ákvæðum þessara skilmála, enda verði handhafa Orkulykils tilkynnt um það. Útsending nýrra skilmála til viðskiptavina og/eða birting á vefsíðu Orkunnar telst nægileg tilkynning.  Litið er svo á að handhafi Orkulykils hafi samþykkt breytinguna ef hann notar Orkulykil eftir að tilkynning um breytingu hefur verið gefin út.

 

Ágreiningur

Rísi ágreiningur milli aðila um efni þessara viðskiptaskilmála eða vegna brota á þeim er heimilt að reka mál vegna þess fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur skv. ákvæðum laga nr. 91/1991.

 

Gildistími skilmála

Skilmálar þessir gilda frá 25. janúar 2021.